ZHANG Xiao-Li

Prof. Dr. Xiao-Li ZHANG
Associate Chair,Research
Tel: +86-29-88302225
Fax: +86-29-88304789
E-mail: zhangxl@wnu.edu.cnContact Us

Email:geo_office@nwu.edu.cn

Tel:+86-029-88302202

Fax:+86-029-88304789


中文版